Opmaak en Aanlevering

Als het gaat om vertalingen stellen wij weinig eisen aan het aanleveren van teksten. Wel gaat onze voorkeur uit naar opdrachten die digitaal worden aangeleverd, dan kunnen wij optimaal gebruik maken van de bestaande lay-out, zodat brontekst en vertaling hetzelfde uiterlijk krijgen. 

Teksten worden verwerkt en afgeleverd d.m.v. MS Office applicaties. Aflevering van vertalingen kan geschieden digitaal per e-mail of per post met print, usb of CD.